Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Nils Irgen Bachen 16.1. 1931 – 7.8. 2010

Anders Chr. Gogstad 17.11. 1923 – 30.6. 2010

Karsten Magnus Gunnestad 22.3. 1937 – 17.8. 2010

Arne Haakenaasen 16.2. 1917 – 24.6. 2010

Carl Gustaf F. Hullberg 25.9. 1915 – 8.7. 2010

Finn Olav Kinge 4.5. 1922 – 19.8. 2010

Odd J. Kristiansen 28.12. 1929 – 21.5. 2010

Karl Maurseth 8.6. 1920 – 29.7. 2010

Knut Nygaard 17.5. 1933 – 24.9. 2010

Geirmund Rikard Omland 16.11. 1933 – 19.9. 2010

Randi Margrethe Viker Pedersen 25.4. 1917 – 10.8. 2010

Vivi Roger 6.4. 1932 – 1.8. 2010

Hans Skuterud 9.11. 1939 – 1.7. 2010

Torstein Sæteren 23.3. 1919 – 7.8. 2010

Einar Vaage 7.7. 1926 – 8.8. 2010

Anbefalte artikler