Lange, korte eller ingen kompresjonsstrømper?

Kompresjonsstrømper blir ofte brukt for å forebygge dyp venetrombose. Ved 112 britiske sykehus ble pasienter som var immobilisert etter hjerneslag randomisert til enten kompresjonsstrømper som rakk opp til hoften (n = 1 552) eller strømper som gikk til under kneet (n = 1 562). Ultralydundersøkelse ble foretatt etter 7–10 dager og 15–20 dager. Proksimal dyp venetrombose ble påvist hos henholdsvis 6,3% og 8,8% i hver gruppe (p = 0,008).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media