Å lære av hverandre

Emner:
  • e-læring
  • etter- og videreutdanning
  • kunnskapsprøve

Leger er allerede flinke til å lære av hverandre. Allmennlegene har veiledningsgrupper, på sykehusene er det morgenmøter og seminarer. Praksiskravene i legers videre- og etterutdanning er mange og nødvendige for å bli godkjent spesialist. Dette er uvanlig i andre profesjoner.Tidsskriftet bringer deg i hvert nummer praktisnær kunnskap i spaltene Noe å lære av og Legemidler i praksis. Legemidler i praksis gir løpende oppdatering om viktige legemiddelrelaterte spørsmål i klinisk praksis, mens Noe å lære av inneholder kasuistikker, ofte om sjeldne lidelser. Hver av disse spaltene er siden henholdsvis 2000 og 2001 blitt etterfulgt av en kunnskapsprøve på nett. Andre medisinske tidsskrift som BMJ og New England Journal of Medicine har i flere år tilbudt poenggivende prøver basert på enkelte av sine artikler. Modellene er litt ulike, men skiller seg ikke radikalt fra Tidsskriftets kunnskapsprøver.Bør Tidsskriftets kunnskapsprøver bli poenggivende? Fra januar 2010 har kunnskapsprøvene fått et pedagodisk løft og er blitt mer utfordrende. Rutinene er endret, og redaksjonen er tettere involvert i å utforme og kvalitetssikre spørsmål og bygge opp prøver. Kunnskapsprøvene ligger nå på en annen teknisk plattform som gjør det mulig å registrere fullførte prøver på enkeltpersoner, slik at det er teknisk mulig å telle poeng.Allerede i dag har vi altså gode, kvalitetssikrede artikler fra medisinsk praksis. Til disse har vi kvalitetssikrede kunnskapsprøver. Kunnskapsprøvene er åpne, men medlemmer av Legeforeningen kan logge seg inn og få registrert sine fullførte prøver. Men skal vi forsøke å gjøre disse tellende i legers etter- og videreutdanning, etter samme mal som andre tidsskrift som tilbyr CME-poeng?Kunnskapsprøvene har vært et verktøy for egenvurdering. Du tar kunnskapsprøver for din egen del, for å se hva du lærte av artikkelen – eller kan hende hva du kan uten å ha lest? Synes du at kunnskapsprøver burde være poenggivende på linje med Legeforeningens andre nettbaserte kurs? Hva vil i så fall være viktig for deg? Og synes du artiklene og kunnskapsprøvene er gode og relevante nok for deg og din praksis? Gi oss innspill og gode råd nå!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media