Kreftstamceller var ikke svaret?

Han har studert de ulike kreftcellenes egenskaper og evne til å danne nye glioblastoma multiforme-svulster i rottemodeller. Han viser at ulike glioblastoma multiforme-kreftceller har ulike egenskaper, men cellene kan likevel danne nye svulster med omtrent samme effektivitet som de antatte kreftstamcellene.

– Resultatene våre får betydning for terapi. Nye behandlinger må rettes mot de fleste cellene i glioblastoma multiforme, ikke bare kreftstamcellene, og må hemme både kardanning og evnen til infiltrasjon, sier Prestegarden.

Les hele saken:
Kreftstamceller var ikke svaret?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media