Involverer ikke pasientene

Det skriver Anne Hilde Røsvik, Espen Movik og Magne Nylenna ved Helsebiblioteket i en artikkel i Tidsskriftet. I Nasjonal helseplan (2007–2010) slås det fast at brukerne skal være med på å forme alle deler av helsetjenesten, men det viser seg at dette ikke skjer i praksis.
Ved en gjennomgang av 127 retningslinjer som ble publisert i perioden 2000 – 09, fant forfatterne følgende:

  • Pasienter deltar generelt ikke i utarbeidingen av kliniske retningslinjer i Norge
  • Utviklere av retningslinjer inkluderer stort sett ikke pasienters synspunkter ved litteratursøk eller systematisk innsamling av informasjon
  • Det har ikke vært noen forbedring i involvering av pasienter de siste årene
  • Pasientinvolvering skåret signifikant dårligere enn involvering av interessenter generelt

Les hele artikkelen:
Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media