Få kvinnelige røykere i fattige land

Dette stemmer godt med tidligere estimater, som tilsier at langt færre kvinner enn menn røyker i lav- og mellominntektsland. Kjønnsforskjellene er imidlertid ikke til stede blant ungdommer, slik at bildet kan være et annet om én generasjon.

Tobakksindustrien retter trolig mye av sin markedsføring nettopp mot unge kvinner i lav- og mellominntektsland, i takt med fallende omsetning i rikere land.

Les mer om kvinners tobakksforbruk i lav- og mellominntektsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media