Effektiv rådgivning for utbrente leger

227 av disse inngår i en treårig kohortstudie lege og forsker Karin Isaksson Rø har gjort. Rø ønsket å finne ut hvordan det gikk over tid med legene som på eget eller andres initiativ oppsøkte et kortvarig rådgivningstilbud her. Da de kom til Villa Sana var symptomnivåene av utbrenthet og jobbstress høyere enn for norske leger generelt. 21% hadde hatt suicidale tanker. Etter ett år var symptomene på utbrenthet og jobbstress signifikant redusert, en bedring som ble opprettholdt også etter tre år.

Les hele saken:
Effektiv rådgivning for utbrente leger

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media