Tallenes (u)klare tale

Emner: 
Google
søk
webstatistikk
webstrategi
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Det meste kan måles med et webstatistikkverktøy, for eksempel at kommentarartikkelen Ekstrem vektreduksjon uten kirurgi fra 2009 er blant de mest besøkte artiklene hittil i år med sine 2 300 besøk, og at Tidsskriftets første interaktive artikkel – Benign paroksysmal posisjonsvertigo – er en annen godt besøkt artikkel, med 1 600 besøk i samme periode. Denne artikkelen var også blant de mest besøkte i fjor. Generelt ser vi at artikler som kan relateres til nyhetsbildet, får mange treff, uavhengig av om de er gamle eller nye. Statistikken viser at nærmere halvparten av besøkene på Tidsskriftets nettsider kommer via en søkemotor, hovedsakelig Google. Ut fra søkeordene å dømme er det mange ikke-leger blant de besøkende. Men en god del kommer også direkte eller via en favoritt i sin nettleser. Mange av disse forlater Tidsskriftet igjen, uten å besøke forsiden. Dette kan enten bety at de fant det de lette etter, eller at artikkelen var uinteressant eller for vanskelig. Hva tror du? De fleste av Tidsskriftets artikler indekseres i Medline, med lenke direkte til artikkelen på nett. Statistikken viser at PubMed er opphav til 6 000–9 000 besøk på tidsskriftet.no pr. måned. Tidsskriftets side på Facebook er per i dag likt av 2 018 personer, og 487 personer følger oss på Twitter. På vår egen kanal på YouTube er de fire videoene som hittil er publisert, blitt vist over 3 000 ganger. Alt dette er løse tall som i og for seg er interessante i seg selv. Men hvordan kan de ses i sammenheng med Tidsskriftets mål:
  • å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som allmenn kliniker
  • å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling
  • å bidra til holdningsdanning hos legene ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjonen
  • å fremme den helsepolitiske debatten
  • å være medlemsblad for Den norske legeforening
Deltakelse i Legeforeningens medlemsportal Min side, ny stillingsportal for leger, økt tilstedeværelse i sosiale medier, lansering av web-TV og denne bloggen er eksempler på Tidsskriftets satsinger på nett den siste tiden. Mye av dette er aktiviteter som kan bidra til at budskapet i artiklene blir lettere tilgjengelig og kjent for flere. Hva mener du bør være Tidsskriftets strategi på Internett fremover for at målene skal oppnås på best mulig måte?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.