Slik reduserer du pasienters smerte

Det forteller Kristian Bernhard Nilsen til Tidsskriftets podkast. Nilsen er også førsteforfatter av artikkelen Sentralnervesystemets mekanismer for smertehemming.

Det er ikke bare medikamenter som virker smertedempende, for kroppen kan også lures til å lage sin egen smertehemming. Dette kalles endogene smertehemmende mekanismer. Noen eksempler er placeboanalgesi, smertefull betinget stimulering og hypertensjonsrelatert hypoanalgesi.

Placeboanalgesi
- Placeboanalgesi er den smertereduserende effekten av en forventning om smertereduksjon. Hvis en pasient for eksempel får vite at behandling med morfin er satt i gang, så vil pasienten oppleve en større smertereduksjon enn om den samme pasienten bare fikk satt i gang morfinbehandling uten å ha blitt informert om det, forteller Nilsen.

Også måten legen formidler informasjonen på er viktig.
- Positiv informasjon om en behandling, formidlet på rett måte, gir bedre smertedempende effekt enn nøytral informasjon formidlet med en liten tvil om behandlingens effekt, sier han.  

Smertefull stimulering og høyt blodtrykk
En annen mekanisme er smertefull betinget stimulering.
- Man kan for eksempel redusere smerteopplevelsen i venstre hånd ved å samtidig gjøre noe smertefullt på den høyre hånden. Man har også funnet ut at personer med høyt blodtrykk har økt smerteterskel, denne mekanismen kalles hypertensjonsrelatert hypoalgesi, sier Nilsen.

Lær mer om kroppens smertehemmende mekanismer:

Lytt til podkast:
Tidsskriftets podkast nr. 19/2010

Les hele artikkelen:
Sentralnervesystemets mekanismer for smertehemming

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media