Nytt liv med cochleaimplantat

Pasientene rapporterte at de ved hjelp av cochleaimplantatet hadde fått et nytt liv og bedre livskvalitet. Livet var for de fleste blitt bedre på mange områder: Hvordan de interagerte med verden omkring seg (i form av kommunikasjon, deltakelse i sosialt liv og hverdagslivets aktiviteter), videre hvordan de så på seg selv (i form av hvordan de opplevde seg selv som personer, hvilke følelser de hadde og hvordan selvtilliten var endret) og (underliggende) bedre hørsel. De fleste mente at cochleaimplantatet hadde en positiv effekt på deres emosjonelle velvære. Det ble imidlertid også rapportert om praktiske svakheter ved implantatet, og noen få pasienter hadde ønsket et bedre audiologisk resultat.

Les hele saken:
Nytt liv med cochleaimplantat

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media