Mer treffsikker HPV-test

I Norge brukes fem ulike HPV-tester med ulik sensitivitet og spesifisitet. Ved bruk av en mer spesifikk HPV-test blir det færre som utsettes for unødvendig utredning og overbehandling. Denne testen er rutine i Buskerud, Lillehammer, Tromsø, Østfold og Ålesund, og ved Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus er metoden også etablert.

- Flere sykehus bør innføre HPV-mRNA-test, spesielt ved oppfølging av kvinner under 35 år og dem med lavgradige celleforandringer (LSIL), der HPV-DNA test er uegnet, skriver førsteforfatter Sveinung Sørbye.

Les hele saken:
Mer treffsikker HPV-test

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media