Glukosamin har ingen effekt mot korsryggssmerter

Hos de fleste pasienter er den eksakte årsaken og smertemekanismen ukjent, og en lang rekke behandlingsmetoder benyttes. Tidligere studier har vist at glukosamin kan ha lindrende effekt ved hofte- og kneartrose, men slik behandling er omdiskutert.

Den norske studien omfattet 250 pasienter over 25 år henvist fra primærhelsetjenesten (fastlege, kiropraktor og fysioterapeut) med korsryggssmerter som hovedplage i minst seks måneder og med påvist synlige lumbale degenerasjonsfunn ved MR.

– Etter seks måneder og ett år var det ingen signifikant forskjell i smerte og funksjon mellom pasientene som fikk glukosamin og de som fikk placebo, sier førsteforfatter Philip Wilkens ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Les hele saken:
Glukosamin har ingen effekt mot korsryggssmerter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media