Gammel sykdom kommer tilbake

I Tidsskriftet presenteres en sykehistorie som viser at helsepersonell må ha lav terskel for å mistenke tuberkulose hos utenlandskfødte som oppsøker legevakt eller akuttmottak av ulike grunner. Trange og dårlige boforhold for asylsøkere representerer en betydelig smitterisiko ved lungetuberkulose.

Effektive medisiner og omfattende forebyggende tiltak ga i 1960–70-årene håp om at tuberkulosen var under kontroll. Både globalt og i Norge sank forekomsten, og insidensen her i landet var blant de laveste i verden. Flere faktorer førte imidlertid til økende forekomst fra midten av 1980-årene, skriver Johan N. Bruun ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge.

– Her i landet er det i stor grad flere tuberkulosetilfeller blant innvandrere som ligger bak. I tillegg har vi fått økende utvikling av resistens, i hovedsak på grunn av mangelfull medikamentetterlevelse og kontroll, skriver han.

Les hele pasienthistorien og kommentaren:
En mann i 40-årene med vekttap og hevelse i scrotum
Noen sykdommer kommer tilbake

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media