Flere typer sykefravær

Hvis vi ønsker å forstå og å påvirke sykefraværet, må vi skille mellom ulike typer fravær, skriver Dag Bruusgaard og Bjørgulf Claussen i en .

- Vi har i denne artikkelen ikke inkludert inndeling i korttids- og langtidsfravær, en dimensjon som ofte er blitt benyttet i sykefraværsdebatten. Fraværslengde er neppe et godt inndelingskriterium hvis målet er et inkluderende arbeidsliv. Her ville det være rimeligere å inndele i fravær (det være seg langt eller kort) hos personer som står i fare for å bli varig uføre, og fravær hos personer som med stor sannsynlighet vil komme tilbake i arbeid, skriver de.

Les hele kronikken:
Ulike typer sykefravær

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media