Fedmeoperasjon kan gi vitaminmangel

Erlend T. Aasheim har undersøkt vitaminnivåer i blod hos pasienter med uttalt fedme før og etter fedmeoperasjon. Allerede før operativ behandling hadde pasientene signifikant lavere serumnivåer av vitamin B6, C, E og D sammenliknet med friske personer. Det kan tyde på at overvektige har ekstra høy risiko for å utvikle vitaminmangler. Aasheim fant også at ulike operasjonsmetoder ga ulike utslag på vitaminnivået.

– Vi undersøkte vitaminnivåer inntil ett år etter fedmeoperasjon hos pasienter som tok et standardisert sett med vitamintilskudd. Pasienter operert med gastrisk bypass hadde stabile eller økte vitaminnivåer i serum, mens pasienter operert med duodenal omkobling utviklet lavere nivåer av både vitamin A, D og B1. Årsaken er trolig malabsorpsjon etter denne prosedyren, sier Aasheim.

Les hele saken:
Fedmeoperasjon kan gi vitaminmangel

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media