Fastlegers forskrivning av B-preparater

Angstdempende og beroligende medikamenter, sovemedisiner og noen typer smertestillende medikamenter utgjør det som omtales som B-preparater.

94 % av fastlegene hadde pasienter der de var i tvil om nytteverdien av behandlingen med B-preparater. 99 % hadde forsøkt å seponere, først og fremst gjennom nedtrapping, men motivasjonen hos pasienten var i mange tilfeller ikke til stede. 70 % mente det var behov for ekstern hjelp for å lykkes med seponering.

– Resultatene tyder på at det er behov for et bedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for pasienter som bruker B-preparater, skriver Terje Vevatne og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet.

Les hele artikkelen:
Fastlegers forskrivning av B-preparater

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media