Ett sykehus - flere merkevarenavn

Derfor er det usikkert om folk, pasienter og ansatte vil bruke navnet Oslo universitetssykehus eller forkortelsen OUS fremfor sterke merkevarenavn som Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus, skriver han.

- En viktig forutsetning for at en sammenslåing av flere sykehus skal bli vellykket, er at ledelsen makter å skape en ny og felles organisasjonskultur blant de ansatte. Dette er vanskelig å få til når enkeltsykehusene har hver sin historie, hver sin identitet og hver sin lokalisasjon. Derfor kan oppslutningen om det nye storsykehusets navn være viktig. Skal et såpass lite særpreget navn som Oslo universitetssykehus feste seg i folks bevissthet, burde man slutte å bruke Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker etter Oslo universitetssykehus – navnet tåler ikke konkurransen, så å si. På den annen side kan dette skape forvirring blant pasienter og folk flest og føre til sterke protester fra de ansatte, som gjerne ser navnet på «sitt» sykehus videreført. Navnet Oslo universitetssykehus kan komme til å bli brukt utelukkende av sykehuset selv.

Les hele lederartikkelen:
Ett sykehus – flere merkevarenavn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media