Eksamen før norsk turnustjeneste?

– Vi har vært i mange selskaper med turnusleger de siste årene. En type historier kommer fra alle landsdeler: Rapporter om turnuskandidater som dessverre har et så lavt faglig nivå at de tas ut av sykehustjenesten etter få uker, av hensyn til pasientsikkerheten, skriver han.

Disse erstattes gjerne av turnuslegevikarer, ofte på svært kort varsel, og til en tjeneste som ikke teller som en del av turnustjenesten. En kandidat som ikke har tilstrekkelig faglig nivå kan dermed få ventelisten til å øke med to plasser.
 
– Jeg tror forslaget jeg blant annet har lest fra Kvåle Bakke, Roksund og Karlsen i Aftenposten kan kutte ned overraskende mye på de lange ventelistene: Vi kan lage en eksamen som skal være bestått før oppstart av turnus. Eksamenen bør inneholde kliniske ferdigheter, norsk systemforståelse og språktest i virkelighetsnære situasjoner. En OSCE-eksamen er kanskje en egnet form, skriver Aasbrenn.
 
Er du enig eller uenig?
 
Les bloggposten og skriv gjerne en kommentar:

Eksamen før norsk turnustjeneste?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media