Eksamen før norsk turnustjeneste?

Emner: 
eksamen
kommunikasjon
pasientsikkerhet
undervisning
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Jeg ønsker meg en felles eksamen før oppstart av turnus. Vi har vært i mange selskaper med turnusleger de siste årene. En type historier kommer fra alle landsdeler: Rapporter om turnuskandidater som dessverre har et så lavt faglig nivå at de tas ut av sykehustjenesten etter få uker, av hensyn til pasientsikkerheten. En turnuslege som ikke blir godkjent på et sykehus får ofte en ny sjanse på et nytt sykehus noen måneder senere. Når en turnuslege går ut av vaktplanen må sykehuset ansette turnuslegevikarer, ofte på svært kort varsel. Turnuslegevikarene er gjerne kandidater som er ferdige med studiet, men står på venteliste for turnusplass. Tjeneste som turnuslegevikar teller imidlertid ikke som en del av turnustjenesten, selv om arbeidsoppgavene ofte er helt like. En kandidat som ikke har tilstrekkelig faglig nivå kan dermed få ventelisten til å øke med to plasser. Jeg har ingen presise tall på hvor stort omfanget er, men det kan ikke være ubetydelig. Jeg tror forslaget jeg blant annet har lest fra Kvåle Bakke, Roksund og Karlsen i Aftenposten kan kutte ned overraskende mye på de lange ventelistene: Vi kan lage en eksamen som skal være bestått før oppstart av turnus. Eksamenen bør inneholde kliniske ferdigheter, norsk systemforståelse og språktest i virkelighetsnære situasjoner. En OSCE-eksamen er kanskje en egnet form. Testen bør tas både av medisinstudenter som har studert i Norge og medisinstudenter som har studert i utlandet. Sensuren må være streng nok.Mange av oss nye leger har studert i land der vi i verste fall aldri har snakka samme språk som pasientene vi har hatt klinisk undervisning hos.
Illustrasjonsfoto. Journalskriving med pasient i bakgrunnen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

De fleste utenlandsstudenter kan mer enn nok, ofte mye mer enn de som har studert i Norge, og det er fint både faglig og sosialt for turnuslegemiljøene at vi kommer fra så mange ulike universiteter. Samtidig er variasjonsbredden i faglig nivå for stor nå.  Jeg er veldig opptatt av at vi ikke slippes ut på nattevakter for tidlig på læringskurven. En eksamen før turnus vil gi studenter som ikke har studert eller hospitert i norsk helsevesen et incentiv om å lære seg nok og få god nok norsk systemforståelse før oppstart. Allerede på første vakt må vi kunne gjøre en brukbar anamnese, legge en gips og ha forståelse for hva som haster. På grunn av de lange ventelistene er det mange av oss som først får beskjed om hvor vi skal jobbe på suppleringsvalg få uker før oppstart eller får jobbtilbud som turnuslegevikar dager før start. Når ventelistene er som nå blir det mange små familier der samboere må skaffe jobb på et ukjent sted midt i sommerferien, der barn må bytte barnehage på få ukers varsel. Kortere ventelister vil hjelpe mange. Med en streng kvalitetssikring før turnusnummeret bekreftes vil dessuten arbeidsgiverne og avdelingene bedre vite hva de kan forvente av turnuslegene. Og vi turnuskandidatene vil vite hva som forventes i norsk turnus. Vi kan hospitere og studere nok før turnusstjenesten til å nå et jevnt godt nivå, i stedet for å føle de første månedene som en lang eksamen med sensorer på alle kanter. Vi må ikke la det dannes fordommer blant pasienter, leger og støttepersonell mot alle med utenlandsk navn eller utenlandsk studiested. Med eksamen før oppstart vil turnus kunne forbli en god opplæringstid, ikke en langstrakt evalueringstid med frykt for å bli kastet ut og dermed fokus på å kamuflere manglende ferdigheter. Kanskje finnes avdelinger som ikke fanger opp eller ikke melder fra om at kandidatene har tilstrekkelige ferdigheter, kanskje utsettes pasienter dermed for unødvendig risiko? Jeg synes det viktigste argumentet er pasientsikkerheten. La oss bruke pengene som skal til for å kvalitetssikre oss unge leger. Er en OSCE før turnus en god eller dårlig idé? Vil som alltid gjerne ha motstand i kommentarfeltet. I Tidsskriftets blogg oppfordres du til å skrive under fullt navn, slik de aller fleste andre forfattere i Tidsskriftet gjør.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.