Eksamen før norsk turnustjeneste?

Tags:
  • eksamen
  • kommunikasjon
  • pasientsikkerhet
  • undervisning

Jeg ønsker meg en felles eksamen før oppstart av turnus.Vi har vært i mange selskaper med turnusleger de siste årene. En type historier kommer fra alle landsdeler: Rapporter om turnuskandidater som dessverre har et så lavt faglig nivå at de tas ut av sykehustjenesten etter få uker, av hensyn til pasientsikkerheten.En turnuslege som ikke blir godkjent på et sykehus får ofte en ny sjanse på et nytt sykehus noen måneder senere. Når en turnuslege går ut av vaktplanen må sykehuset ansette turnuslegevikarer, ofte på svært kort varsel. Turnuslegevikarene er gjerne kandidater som er ferdige med studiet, men står på venteliste for turnusplass. Tjeneste som turnuslegevikar teller imidlertid ikke som en del av turnustjenesten, selv om arbeidsoppgavene ofte er helt like. En kandidat som ikke har tilstrekkelig faglig nivå kan dermed få ventelisten til å øke med to plasser. Jeg har ingen presise tall på hvor stort omfanget er, men det kan ikke være ubetydelig.Jeg tror forslaget jeg blant annet har lest fra Kvåle Bakke, Roksund og Karlsen i Aftenposten kan kutte ned overraskende mye på de lange ventelistene: Vi kan lage en eksamen som skal være bestått før oppstart av turnus. Eksamenen bør inneholde kliniske ferdigheter, norsk systemforståelse og språktest i virkelighetsnære situasjoner. En OSCE-eksamen er kanskje en egnet form. Testen bør tas både av medisinstudenter som har studert i Norge og medisinstudenter som har studert i utlandet. Sensuren må være streng nok.Mange av oss nye leger har studert i land der vi i verste fall aldri har snakka samme språk som pasientene vi har hatt klinisk undervisning hos.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media