Tidsskriftet inviterer til åpent møte

Tidsskriftet er inne i en omfattende debatt om grenselandet mellom forskning og kvalitetssikring. Når skal et prosjekt defineres som forskning og når er det kvalitetssikring? Spiller det noen rolle for publiseringen?

Et problem ved publisering
– Artikler som er basert på kvalitetssikringsprosjekter er enten ikke vurdert av regional etisk komité eller komiteen har definert dem som utenfor sitt område. Dette blir et problem ved publisering fordi Tidsskriftet, i likhet med andre tidsskrifter, må gjøre sine egne publiseringsetiske vurderinger. Også vi er bundet av Helsinkideklarasjonen. Vår vurdering er at dersom et prosjekt er intern kvalitetssikring, skal det forbli internt. Dersom det ønskes publisert, må det være fordi man mener at det er av generell interesse, altså generaliserbart, og da må det håndteres som forskning, skrev Charlotte Haug på lederplass i nr. 15/2010 (lenke).

Åpent møte
Torsdag 23. september kl 17-19 inviterer redaksjonen til et åpent møte der vi ønsker å diskutere disse problemstillingene. Det tas utgangspunkt i konkrete manuskripter, og blant annet vil John Henrik Laake og medarbeidere presentere et manus de har sendt inn til Tidsskriftet.

Møtet er åpent for alle interesserte, men vi sender særskilte invitasjoner til representanter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Den nasjonale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, personvernombudene, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Datatilsynet.

Les hele invitasjonen:
Kan kvalitetssikringsprosjekter publiseres uten etisk godkjenning?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media