Rettssikkerhet også for barn...

- Spørsmålet jeg ofte har stilt meg når jeg etterforsket saker som gjaldt vold mot barn, var hvorfor leger ikke hadde meldt fra om skader og overgrep som de helt klart må ha forstått var forårsaket av barnas foresatte, skriver Abrahamsen.

- Jeg møtte også leger som bevisst eller ubevisst brukte taushetsplikten som et middel for å unngå ubehageligheter. At dette gikk utover barna, så ut til å være mindre viktig. Noen leger beskytter seg selv ved å nekte å tro at foreldre kan utøve vold til og med mot babyer. Man prøver å finne andre forklaringer som for eksempel at barnet har falt ned fra stellebordet, falt ut av senga eller andre historier fortalt av tilsynelatende «knuste» foreldre. Det er innlysende at foreldre som har skadet sitt eget barn, har en rasjonell forklaring når de oppsøker sykehuset.

Les hele saken:
Rettssikkerhet også for barn...

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media