Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Forskerne undersøkte sammenhenger mellom vanlige livsstilsfaktorer og risikoen for subaraknoidalblødning ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). De identifiserte alle som hadde fått subaraknoidalblødning i årene etter deltakelse i HUNT 1 (n = 132), og undersøkte hva som skilte disse fra dem som ikke fikk sykdommen.

Hyppigheten av subaraknoidalblødning hos kvinner var nesten dobbelt så høy som hos menn. Sammenliknet med dem som aldri hadde røykt var risikoen for å utvikle subaraknoidalblødning over dobbelt så høy hos tidligere røykere og over fem ganger så høy hos dem som røykte på undersøkelsestidspunktet. Risikoen økte med stigende blodtrykk, både systolisk og diastolisk, mens overvekt (BMI 25–29,9 kg/m2) beskyttet mot subaraknoidalblødning, også etter justering for mulige konfunderende faktorer.

Les hele saken:
Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media