Oppmerksomhet like bra som medisin

Sommer har gjennomført en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert multisenterstudie som omfattet 103 pasienter i 35 sykehjem. Studien er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

– Trileptal ga 39 % bedring etter åtte ukers behandling, målt med agitasjons- og aggresjonsskårene av NPI-NH. Men det overraskende var at placeboeffekten var like god, over 36 %, til tross for at pasientene ikke hadde samtykkekompetanse og ikke visste at de deltok i en studie. Det kan tyde på at den lille ekstra oppmerksomheten både pasienten og pleierne får under en studie, med jevnlige besøk fra spesialisthelsetjenesten, minsker behovet for medisiner, sier Sommer.

Les hele saken:
Oppmerksomhet like bra som medisin

Les hele avhandlingen:
Agitation in patients with dementia – challenges in diagnosis and treatment

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media