Noen må trekke i nødbremsen!

- Tilbakemeldingene fra det store flertall av kolleger har, dessverre, bare økt min uro for at dette bærer helt galt av sted, skriver Charlotte Haug.

I nr. 18/2010 har hun skrevet en ny leder – Faremelding: Understrømmer – som følger opp problemstillingen samt siterer fra enkelte av e-postene hun har fått. Lederen publiseres Først på nett i dag, og Haug har i tillegg skrevet en bloggpost på Tidsskriftets blogg. Her oppfordrer hun kolleger til å kommentere saken, og åpner også for anonyme innlegg for å få debatten ut i det offentlige rom.

Fare på ferde
- Flere forhold kommer tydelig frem i tilbakemeldingene, forhold som dessverre ikke er overraskende hvis man har vært i kontakt med ansatte (både leger og annet helsepersonell) i spesialisthelsetjenesten de siste årene: Mange har forsøkt å si fra uten å nå frem, mange er oppriktig bekymret for kvaliteten og sikkerhet i tilbudet til pasientene, og ikke minst for om det i det hele tatt blir mulig å levere helsetjenestene. Det virker nytteløst – og risikabelt – å ta åpent til motmæle, skriver Haug.

Hun mener det virkelig er fare på ferde dersom det ikke legges opp til gode og trygge rutiner for at de som arbeider nærmest pasientene kan si fra hvis noe bærer galt av sted. Hvordan skal man da få justert kursen underveis og sikre at vi bevarer et godt offentlig helsevesen i Norge?

Umulig å stoppe nå?
Det sies at det er umulig å stanse Oslo-prosessen nå. Slett ikke, mener Haug.
– De fire som leder an – Hatlen, Harlem, Mikkelsen og Strøm-Erichsen – har makt til å gjøre det. Så det er et spørsmål om vilje.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media