Liten effekt av akupunktur mot fødselssmerter

Studien omfattet ti randomiserte, kontrollerte studier med 2 038 kvinner. Smerte målt ved VAS-skala ble rapportert i sju studier. Akupunktur reduserte smerte med bare 11 % de første 30 minuttene sammenliknet med ingen intervensjon.

– Dessverre blir nok konklusjonen at heller ikke akupunktur er noe vidundermiddel for å redusere smerter ved fødselen. Smertelindringen etter akupunktur er ganske moderat, og varer ikke lenge, sier professor Bjørn Backe ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

Les hele saken:
Liten effekt av akupunktur mot fødselssmerter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media