Legers produktivitet har økt

Det viser en analyse av data om legeårsverk, legelønn og behandlingsaktivitet i den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten. Data fra somatisk sektor i fem regionsykehus, 12 sentralsykehus og åtte lokalsykehus er inkludert. Lønnsdata og arbeidstidsdata er hentet fra Arbeidsgiverforeningen Spekters database for årene 2001–08. Resulatene viser at

  • Kvinnelige leger har lavere lønnsutbetalinger enn menn
  • Dette skyldes flere menn i overordnet stilling og kortere arbeidstid for kvinner
  • Økende kvinneandel, kvinners kortere arbeidstid og spesialiseringsvalg påvirker utviklingen av legearbeidskraften
  • Forfatternes mål på klinisk legeproduktivitet viser at den har økt fra 2001 til 2008

Les hele artikkelen:
Lønn og produktivitet blant leger i norske helseforetak 2001-08

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media