Hva har du på vaktskrivebordet?

Emner:
  • antibiotika
  • håndbok
  • NEL
  • vakt

Som turnuslege på et lite sykehus, var dette oppslagsbøkene jeg hadde på skrivebordet på vakt:1. Metodebok i skadebehandlingOrtopedi. Presise råd om de vanlige typene brudd og skader. Så korte tekster at jeg alltid rakk å lese gjennom før jeg ringte bakvakten.2. Oxford Handbook of Clinical MedicineIndremedisin og bløtdelskirurgi. Uvanlig velskrevet bok som har flere svar enn mange av bøkene som er fem ganger så tykke.3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonellGode tekster på norsk. Litt om sykdommene også, noe som gjorde den mer anvendelig enn Felleskatalogen for en med lite erfaring.4. Oxford Handbook of Clinical SpecialitiesDekket noen fagområder hvor det var mange timer til nærmeste spesialist: øye, øre-nese-hals, pediatri, obstetrikk, hud, gynekologi. En liten bok som erstattet en tykk og tung bunke med skandinaviske lærebøker.I en plastmappe hadde jeg to artikler:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media