Høyere leukemioverlevelse i Norge

Jon-Magnus Tangen og medarbeidere har analysert data for 128 pasienter som fikk stilt diagnosen akutt lymfoblastisk leukemi i perioden 2000-07. Remisjonsfrekvensen var på 85,9 % og femårsoverlevelsen 49,2 %. Femårsoverlevelse var 31,4 % hos pasienter som var 40 år og eldre på diagnosetidspunktet, og 62,6 % hos pasienter som var under 40 år.

- Resultatene fra denne studien sammenfaller med dem som tidligere er rapportert i norske materialer, og viser en femårsoverlevelse som er over 10 % høyere enn det som er publisert fra internasjonale multisenterstudier i samme tidsperiode. Forklaringen kan være at det norske behandlingsprogammet er mer intensivt enn de fleste utenlandske protokoller, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Overlevelse hos voksne med akutt lymfoblastisk leukemi

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media