Høye doser vitamin D gir økt risiko for brudd

Studien, som er publisert i JAMA, omfattet 2 256 kvinner over 69 år. De ble randomisert til enten placebo eller én enkelt årlig peroral dose på 500 000 IE vitamin D i tre til fem år. Median alder for deltakerne var 76 år, og de hadde en høyere enn gjennomsnittlig frakturrisiko.

– For tiden er det stor interesse rundt vitamin D, og mange mener at vi trenger langt høyere doser enn det som hittil har vært anbefalt. Denne studien viser tydelig at før man gir slike anbefalinger til befolkningen, bør dette prøves ut i randomiserte studier, sier Meyer, som er professor ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Les hele saken:
Høye doser vitamin D gir økt risiko for brudd

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media