Forstår ikke informasjonsskriv

Forskning viser at mange pasienter ikke oppfatter informasjonen som gis. Det er dokumentert at kombinasjonen av skriftlig og muntlig informasjon er bedre enn skriftlig eller muntlig informasjon alene. Mange steder får pasienten utlevert et standardskriv, oftest utarbeidet lokalt, som må underskrives som dokumentasjon på at informasjonen er mottatt. Vi stiller oss kritisk til informasjonskvaliteten og til juridiske og etiske sider ved noen slike standardskriv, skriver Pål Gulbrandsen, Reidun Førde og Ellen Kristvik i en kommentarartikkel i Tidsskriftet.

De mener nye skriv bør utprøves, der pasienter aktivt oppfordres til å komme med negative reaksjoner og forbedringsforslag.

Les hele saken:
Informasjonsskriv før inngrep
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media