Farlig taushet ved Oslo universitetssykehus

Tags:
  • anonym
  • leder
  • omorganisering
  • Oslo universitetssykehus
  • sykehus

Jeg har vært redaktør i Tidsskriftet i snart ni år og har skrevet en lederartikkel i nesten hvert nummer i den perioden, omtrent 150 ledere. Jeg får ofte enkelte kommentarer muntlig eller på e-post i tillegg til at noen få bidrar med debattinnlegg i spalten Brev til redaktøren. Men aldri har jeg fått så mange tilbakemeldinger som da jeg i Tidsskriftet nr. 17/2010 skrev lederen Makten i uklare formuleringer etter et møte i slutten av august om det som skjer ved Oslo universitetssykehus. Jeg har nå publisert en ny leder – Faremelding: Understrømmer - som følger opp problemstillingen samt siterer fra enkelte av e-postene jeg har fått.Flere forhold kommer tydelig frem i tilbakemeldingene, forhold som dessverre ikke er overraskende hvis man har vært i kontakt med ansatte (både leger og annet helsepersonell) i spesialisthelsetjenesten de siste årene: Mange har forsøkt å si fra uten å nå frem, mange er oppriktig bekymret for kvaliteten og sikkerhet i tilbudet til pasientene, og ikke minst for om det i det hele tatt blir mulig å levere helsetjenestene. Det virker nytteløst - og risikabelt - å ta åpent til motmæle. Diskusjoner og hoderisting forblir på vakt- og pauserommene.  Avmektigheten rår, og den offentlige debatten stilner. Dette er nettopp den type stillhet som er skummel og som vi har omtalt en rekke ganger i Tidsskriftet de siste årene, sist med lederen Den farlige tausheten som også var åpningsinnlegget til denne bloggen.Gjennomføringen av den gigantiske omorganiseringen av sykehusene i Oslo angår ikke bare hovedstaden. Prinsippene for organiseringen av helsetjenestene i Oslo legger føringer for resten av Helse Sør-Øst, og i neste omgang for resten av landet. Og enda viktigere er føringene som legges for organisering av meningsutveksling og kritikk. Hvis det ikke legges opp til gode og trygge rutiner for at de som arbeider nærmest pasientene kan si fra hvis noe bærer galt av sted, er det virkelig fare på ferde. Hvordan skal man da få justert kursen underveis og sikre at vi bevarer et godt offentlig helsevesen i Norge?Tidsskriftets blogg er bl.a. opprettet for å legge til rette for at alternative oppfatninger skal komme frem. I retningslinjene for bloggen skriver vi bl.a.: Du oppfordres til å skrive under fullt navn, slik de aller fleste andre forfattere i Tidsskriftet gjør. Men vi vil også vurdere å akseptere at kommentarer publiseres anonymt hvis dette er den eneste måten argumenter og faktaopplysninger kan komme frem på.Tilbakemeldingene jeg har fått om det som skjer ved sykehusene nå, er tankevekkende og urovekkende. Meldingene bør ikke forbli i min innboks. Vi åpner derfor bloggen for kommentarer - om nødvendig anonyme - for å få debatten ut i det offentlige rom.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media