Diaré kan behandles med avføring

I en ny studie fra USA har man undersøkt tarmfloraen til en pasient som led av residiverende Clostridium difficile-assosiert diaré. Hun fikk overført feces fra sin friske ektefelle. 14 dager etter transplantasjonen var bakteriesammensetningen nokså lik donorens. Pasienten ble kvitt plagene.

– Resultatet er som forventet, sier professor Arnold Berstad ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Av en lege kreves både kunnskaper om feces og et uproblematisk forhold til avføring. I Jørgen Valeur & Arnold Berstads hefte, som er en del av Tidsskriftets skriftserie, omtales noen grunnleggende prinsipper for rasjonell bruk av fecesinspeksjon i den kliniske hverdag.

Bestill heftet:
Inspeksjon av feces

Les hele saken:
Diaré kan behandles med feces

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media