Dårlig samarbeid mellom sykehjem og sykehus

I løpet av en ettårsperiode ble 26 pasienter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus inkludert, hvorav om lag to tredeler ble vurdert til å kunne ha unngått innleggelse dersom sykehjemmene hadde hatt tilstrekkelig kompetanse og gode nok rutiner for palliativ behandling.

Geriater Torgeir Bruun Wyller skriver på lederplass at sykehjemsmedisinen trenger et faglig løft.

- Det første budskapet er at selv om det gjøres et godt arbeid mange steder, så er den medisinske kvaliteten i mange norske sykehjem fortsatt svak. Når døende sykehjemspasienter innlegges uten medisinske opplysninger, uten informasjon om kroniske sykdommer og funksjonsnivå, uten vurdering av behandlingsintensitet og åpenbart med utilstrekkelige palliative tiltak, gir det grunn til alvorlig bekymring for hva slags helsetjenester vi tilbyr samfunnets aller sykeste og mest sårbare. Det er enighet om nødvendigheten av et faglig løft for sykehjemsmedisinen, men synspunktene spriker når det gjelder hvilke tiltak som skal anvendes, skriver han.
Samtidig poengterer han at denne type innleggelser utgjør en forsvinnende liten del av alle sykehusinnleggelser.

Les hele artikkelen:
Akutte innleggelser fra sykehjem til sykehus i livets sluttfase

Les hele lederartikkelen:
For mange eller for få innleggelser?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media