Bruk av solarier bør begrenses

Det kommer frem i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. Artikkelen er basert på ikke-systematiske søk i PubMed og ISI, forfatternes erfaring med epidemiologisk forskning og med solarietilsyn.

Vitamin D er viktig for beinhelsen, og det pågår forskning for å avklare om det også kan forebygge andre sykdommer. Vår viktigste vitamin D-kilde er solen, fordi vitamin D dannes i huden når den blir eksponert for UV-B-stråling. Om sommeren trenger vi 5–15 minutter soleksponering av ansikt og armer 2–3 ganger i uken for å opprettholde et høyt nok nivå av vitamin D. Fet fisk, tran, matvarer tilsatt vitaminet og vitamintilskudd er de viktigste kildene fra kosten.

Enkelte forskere har foreslått at folk bør gå i solarium for å oppnå tilstrekkelige vitamin D-nivåer og slik forebygge sykdom, men forfatterne understreker at bruk av solarium gir økt risiko for malignt melanom, og solariebruk er fra sommeren 2009 klassifisert som karsinogent av det internasjonale kreftforskningssenteret i Lyon. Bruk av solarier bør derfor begrenses, skriver de.  

Les hele artikkelen
Solarier, vitamin D og hudkreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media