Bør leger ha pasientvenner på Facebook?

Som lege i en liten bygd har han selv flere venner på Facebook som også står på fastlegelisten hans. Han ser ikke på det som problematisk, men mener likevel man bør være bevisst på hva man gjør.

- Ein skal uansett vere varsom med korleis ein bruker Facebook. Personverninnstillingane bør settast restriktivt. Ein bør ikkje dele informasjon som ikkje tåler å bli lest av eit breidt publikum, inklusive pasientar, skriver han.

Les hele posten på Tidsskriftets blogg:
Bør legar vere venner med pasientane sine på Facebook?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media