Translasjonsforskning i praksis

Forskerne studerte farmakokinetikken til atorvastatin før og etter to typer fedmekirurgi: gastrisk bypass og biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling. Før operasjonen var det som forventet store interindividuelle forskjeller når det gjaldt medikamentets biotilgjengelighet.

– Seks uker etter biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling fant vi imidlertid en uventet gjennomsnittlig dobling i biotilgjengeligheten av atorvastatin. I samsvar med dette fant vi også en økning hos åtte av 12 pasienter operert med gastrisk bypass, sier senterleder Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Les hele saken:
Translasjonsforskning i praksis

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media