Tidsskriftets blogg lanseres i dag

Leger unnlater å engasjere seg i reformer som kan ha dyptvirkende konsekvenser for deres egen praksis. Hvorfor? spurte Tidsskriftets debattredaktør Anne Kveim Lie i en lederartikkel tidligere i år.

En originalartikkel i Tidsskriftet, publisert i 2008, viste at sykehuslegene i økende grad syntes det var vanskelig å si fra om faglig utilfredsstillende forhold. Redaktør Charlotte Haug mener lite tyder på at situasjonen har bedret seg, snarere tvert i mot.

Hvordan få helsepersonell i tale?
– Redaksjonen mottar mange kommentarer og debattinnlegg hver eneste uke, likevel sitter vi igjen med en følelse av at noe vesentlig mangler. Gjennom samtaler med kolleger, særlig i sykehusene, får vi et klart inntrykk av frustrasjon over og bekymring for hvordan faget og tjenestene ledes og utvikler seg. Men når vi ber noen skrive om dette, er det sjelden svaret er ja, skriver redaktør Charlotte Haug på lederplass.

Fri meningsutveksling
Ett tiltak som Tidsskriftet har jobbet med en tid, er å utnytte ny teknologi og nye kommunikasjonsformer enda bedre for å legge til rette for fri meningsutveksling og gode samtaler om fag og helsetjeneste.

– Det er bakgrunnen for at vi nå har etablert en egen blogg som lanseres samtidig med denne utgaven. Her er det lov å komme med utspill og tanker som ikke er helt ferdigtenkt, skriver Haug.

Gå inn på http://blogg.tidsskriftet.no og gi oss
innspill!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media