Ringprofylakse effektivt mot svineinfluensa

I juni 2009 var det fire H1N1-utbrudd i kaserner i Singapore. Antiviral profylakse med oseltamivir (Tamiflu) ble gitt til en utvidet krets (n = 1 100) av potensielle smitteksponerte, såkalt ringprofylakse. Kombinert med andre smitteverntiltak, som isolering av alle med infeksjonssymptomer, førte dette til at antall nye tilfeller per smittebærer falt fra 1,91 til 0,11. Av totalt 82 smittede ble kun sju smittet etter intervensjonen. Alvorlige bivirkninger av oseltamivir ble ikke observert.

Les hele saken:
Ringprofylakse effektivt mot svineinfluensa

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.