Legevaktene dropper helseradioen

– Leger på vakt skal ha en helseradio slik at AMK-sentralen kan sende alarm både til legen og til ambulansen. Men når dette bare er velfungerende i halvparten av landets legevaktdistrikter, er det mange leger som ikke kommer seg dit de trolig skulle ha vært, sier Zakariassen.

I sin avhandling har han undersøkt legevaktlegers deltakelse i håndteringen av de mest alvorlig syke og skadede utenfor sykehus. Han fant rutinesvikt på flere plan.

Les hele saken:
Legevaktene dropper helseradioen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media