Kols kan gi beinskjørhet

– Pasientene med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) mister kalkmasse blant annet på grunn av behandlingen med kortison. Vi fant at også de som ikke fikk kortisonbehandling hadde osteoporose. Dermed ser det ut til at kols i seg selv også kan være en årsak. Grunnen til dette vet man ikke, men en teori er systemisk inflammasjon. I tillegg er det andre kjente årsaker som røyking, inaktivitet og undervekt, sier Kjensli.

Les hele saken:
Kols kan gi beinskjørhet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media