Incentiver virker

Over 2,5 millioner voksne medlemmer av helsekjeden Kaiser Permanente i California deltok i en longitudinell undersøkelse over ti år. Mens raten for screening for retinopati steg fra 84,9 % til 88,1 % i en femårsperiode med incentivordning, sank den til 80,5 % i løpet av fire år uten. Også for cervixcancerscreening førte manglende gulrot til en nedgang i raten, mens en gjeninnføring førte til at screeningraten igjen økte.

– For en økonom er det ikke overraskende at helsearbeidere reagerer på positive økonomiske virkemidler, sier forskningsleder Oddvar M. Kaarbøe ved Universitetet i Bergen.

Les hele saken:
Incentiver virker

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media