Fremdeles høy mødredødelighet

Maternell mortalitet er definert som død under svangerskap, fødsel eller innen 42 dager etter fødselen. Maternell mortalitetsratio er antall maternelle dødsfall per 100 000 levende fødte og er i enkelte afrikanske land sør for Sahara så høy som 900. I september 2000 definerte FN åtte såkalte Millennium Development Goals – tusenårsmål. Ett av dem er å redusere maternell mortalitetsratio med tre firedeler fra 1990 til 2015.

Nylig publiserte The Lancet en studie der man har kartlagt status på vei mot dette målet, ved hjelp av en gjennomgang av datamateriale for perioden 1980–2008 fra 181 land.

Les hele:
Fremdeles høy mødredødelighet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media