Forgiftninger kodes mangelfullt

I dag benyttes den norske versjonen av det internasjonale kodesystemet ICD -10. Dette kodeverket har et eget kapittel om forgiftninger, men det har for dårlig presisjonsnivå, skriver Berit Muan og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet. De har evaluert kodepraksis ved akutte forgiftningsdødsfall ved seks norske sykehus i perioden 1999-2005. I 66 % av dødsfallene der forgiftning var registert som en bidiagnose, mener forfatterne at akutt forgiftning medvirket i stor grad til dødfallet.

ICD-10 uegnet
– Den norske versjonen av ICD – 10 alene er uegnet til klassifisering av medikamentelle forgiftninger . Man bør vurdere å innføre den internasjonale versjonen av ICD-10 eller bedre rutinene for bruk av medikamentkoding, sier Muan.
Det er nesten 100 dødsfall årlig i norske sykehus grunnet akutt forgiftning.

Usikkert grunnlag
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen, skriver G. Cecilie Alfsen på lederplass. Hun er spesialist i patologi, overlege ved Laboratoriesenteret, Akershus universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

- Forfatterne trøster oss med at Dødsårsaksregisteret vil kunne justere feil gjennom tolking av dødsattestene og at dødsårsaksstatistikken derfor ikke nødvendigvis er like upresis som de koder som går videre til Pasientregisteret. En korreksjon av dødsårsaken ved Dødsårsaksregisteret vil imidlertid være avhengig av at dødsattestene gjenspeiler det virkelige forløpet, og at forgiftning i det hele tatt er nevnt. Dessverre er ikke dette alltid tilfellet. Når korrigering av dødsattestene gjennom obduksjon også mangler, kan data ikke bli annet enn misvisende, skriver Alfsen.

Les hele artikkelen:
Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall

Les lederartikkelen:
Tenk på et tall

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media