Du trenger ikke å løpe

Det skriver Åse Bårdsen og Eline Thornquist i en kronikk i Tidsskriftet. 

- Hovedproblemet i dag er at hverdagsaktivitetene er i ferd med å forsvinne og at det bygges opp under en oppfatning om at vi sikrer oss god helse dersom vi følger tradisjonelt anerkjente treningsprinsipper. Samtidig som flere og flere trener regelmessig, viser ferske tall at kun 20 % av den voksne befolkningen beveger seg nok i forhold til anbefalingene. Det blir altså stadig mindre av den type hverdagslig kroppslig aktivitet som de fleste ikke oppfatter som trening, skriver de to.

De mener vi står i fare for å gjøre bevegelse og fysisk aktivitet til et tema for eksperter, jevnfør uttrykk som å «foreskrive fysisk aktivitet».

- Vi må passe oss for å gjøre enkel, naturlig aktivitet til vanskelig «medisin». Resultatet kan lett bli at vi fratar folk troen på at de kan bevege seg uten å følge ekspertråd eller skaffe seg personlig trener.

Les hele kronikken:
Må vi trene for å ha god helse?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media