Bilde til kommentarer

Emner: 
avatar
bilde
gravatar
profilbilde
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Tidsskriftets blogg skal være et sted du  ytrer egne synspunkter på temaer som løftes frem. For å kommentere må du oppgi e-postadressen din. Den vil ikke synes når du publiserer din kommentar. Men vi vil gjerne at du laster opp et bilde, slik at du oppnår en mest mulig unik identitet i kommentarfeltet. Vi benytter en tjeneste som heter Gravatar. En gravatar er et profilbilde som knyttes opp til e-postadressen din. Bildet aktiveres når du legger inn e-postadressen din i kommentarfeltet. Lag gjerne din egen gravatar her: gravatar.com.  Flere av NRK sine sider, og alle blogger som benytter seg av Wordpress som plattform, benytter den samme funksjonen. NRKbeta forklarer bakgrunnen for gravatarbegrepet slik:
Ordet Gravatar er en snodig forkortelse for “globally recognized avatar”, altså en avatar du kan kjenne igjen over hele verden. Og avatar kommer fra sanskrit, og er en beskrivelse for den skikkelsen en gud inntar når guden skal til menneskene. Ordet heter opprinnelig avatāra og betyr direkte oversatt “nedstigning” eller “stige ned”.
-Hvordan får jeg bilde på kommentarene mine? av Øyvind Solstad, NRKbeta.
Det tar ikke lang tid. Hent frem et bilde og last det opp her på Gravatar.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.