Bilde til kommentarer

Tags:
  • avatar
  • bilde
  • gravatar
  • profilbilde

Tidsskriftets blogg skal være et sted du  ytrer egne synspunkter på temaer som løftes frem. For å kommentere må du oppgi e-postadressen din. Den vil ikke synes når du publiserer din kommentar. Men vi vil gjerne at du laster opp et bilde, slik at du oppnår en mest mulig unik identitet i kommentarfeltet.Vi benytter en tjeneste som heter Gravatar. En gravatar er et profilbilde som knyttes opp til e-postadressen din. Bildet aktiveres når du legger inn e-postadressen din i kommentarfeltet. Lag gjerne din egen gravatar her: gravatar.com.  Flere av NRK sine sider, og alle blogger som benytter seg av Wordpress som plattform, benytter den samme funksjonen. NRKbeta forklarer bakgrunnen for gravatarbegrepet slik:

Ordet Gravatar er en snodig forkortelse for

, altså en avatar du kan kjenne igjen over hele verden. Og avatar kommer fra sanskrit, og er en beskrivelse for den skikkelsen en gud inntar når guden skal til menneskene. Ordet heter opprinnelig avatāra og betyr direkte oversatt

eller

.

-Hvordan får jeg bilde på kommentarene mine? av Øyvind Solstad, NRKbeta.
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media