Be pasienten om lov

Forskere må forholde seg til en omfattende og streng Helsinkideklarasjon og kompliserte nasjonale lover og retningslinjer. Et av formålene med den nye helseforskningsloven var forenkling av regelverket slik at ikke regelverket i seg selv skulle være til hinder for utviklingen av ny kunnskap. Likevel oppfatter mange leger og forskere det som unødig tungvint og byråkratisk å sette i gang forskningsprosjekter. Et alternativ er da å definere det man gjør som kvalitetssikring.

– I Tidsskriftet ser vi en økende tendens til at leger sender inn artikler basert på kvalitetssikringsprosjekter. De er dermed enten ikke vurdert av regional etisk komité eller komiteen har definert dem som utenfor sitt område. Dette blir et problem ved publisering fordi Tidsskriftet, i likhet med andre tidsskrifter, må gjøre sine egne publiseringsetiske vurderinger. Også vi er bundet av Helsinkideklarasjonen. Vår vurdering er at dersom et prosjekt er intern kvalitetssikring, skal det forbli internt. Dersom det ønskes publisert, må det være fordi man mener at det er av generell interesse, altså generaliserbart, og da må det håndteres som forskning, skriver Haug.

Les hele lederartikkelen:
Bare spør!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media