Språklige blemmer

Her er noe av det som tidligere er luket vekk.

– I dette nummeret presenteres en studie om angst for å føde ved Kvinneklinikken, Universitettsykehuset Nord-Norge.

– Det ble foretatt klinisk undersøkelse av forfatterne.

– Synspunktene er motstridende, ikke minst mellom personer som er døve på den ene siden, og medisinsk ekspertise på den andre.

– Laboranten skrev daglig ut dødsattest på alle inneliggende pasienter.

Les hele saken:
Ville vekster

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media