Nyretransplantasjon til eldre

Transplantasjon gir bedre overlevelse enn dialyse, og nyrer kan doneres fra eldre avdøde.

Heldal har analysert epidemiologiske data fra nyretransplantasjoner som er utført i perioden 1990-2005.

– Eldre over 70 år har svært dårlig prognose ved dialyse. Våre data viser at nyretransplantasjon gir klart bedre overlevelse enn dialyse også for denne gruppen, og det er derfor et godt behandlingsalternativ for utvalgte pasienter over 70 år, sier Heldal.

Les hele saken:
Nyretransplantasjon til eldre

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media