Mindreårige kjøper røyken sin selv

Det mener Ingeborg Rossow og kolleger ved Statens institutt for rusmiddelforskning. De har sett på hvor mange mindreårige som selv kjøper sigaretter og snus, og kjennetegn ved de som gjør det.

Sannsynligheten for at de mindreårige tobakksbrukerne selv kjøpte sigaretter eller snus, økte med alder og var høyere blant gutter, blant ungdom som så eldre ut enn jevnaldrende og ungdom som hadde brukt falsk legitimasjon.

– Funnene våre impliserer at bedre begrensning av mindreåriges tilgang til sigaretter og snus kan tenkes å være en viktig forebyggingsstrategi overfor ungdom. Tidligere forskning peker i retning av at aldersgrenser kan være et viktig tiltak på dette feltet, men at det forutsetter skikkelig håndhevelse, sier førsteforfatter Ingeborg Rossow.

Legeforeningen har foreslått å heve aldersgrensen for kjøpt av tobakk til 20 år.

Les hele saken:
Kjøp av tobakk blant mindreårige

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media