LAR-pasienter: Glad for å bli herre over eget liv

Pasientene hadde vært i behandling i mellom tre og seks år. I intervju svarte 19 av pasientene at livskvaliteten var blitt mye bedre, mens én svarte at den hadde blitt mye dårligere.

– Den viktigste forklaringen på bedre livskvalitet var opplevelsen av å ha gjenvunnet kontrollen over eget liv og ha fått frihet fra rus og kriminalitet. Fast jobb og bedre forhold til familie og venner førte til økt selvtillit. Det kan virke som om de færreste tenkte over betydningen av god helse som en forutsetning for et godt liv. De som opplevde dårligere livskvalitet anga ensomhet og sosial isolasjon samt kontrolltiltakene i LAR-opplegget som forklaring. Flere mente rehabiliteringen ikke fungerte, skriver Mette Brekke og medarbeidere.

Les hele saken:
Livskvalitet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media